Știri și evenimente

INVITAŢIE

     In conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1, 3, 5 si 6 din Legea nr.215/2001, republicata, privind Administraţia Publica Locala, sunteti invitaţi sa participaţi la dezbaterile lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Beclean, ce va avea loc in ziua de 27.04.2018, ora 10:00, in sala de şedinţe a Comunei Beclean, cu următoarea ordine de zi:


1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării tarifului pentru colectarea si transportul deşeurilor menajere din Comuna Beclean de la persoane fizice si agenţi economici in baza Contractului de concesiune de delegare gestiune serv icii publice de salubrizare nr. 3647 /2014 încheiat cu S.C Salco Serv.
2. Proiect de hotarare privind modificarea utilizării excedentului anului 2017.
3. Proiect de hotarare privind rectificare de buget pentru anul 2018.
4. Diverse.

Anunt

Incepând cu data de 20.04.2018 se vor vinde lemne de foc din padurea comunala beclean zona calbor boholt. Cine este interesattrebuie sa ia legătură cu d-nul bruda ioan. Telefon 0730555715

Anunt

In zilele de 2, 3, 4 si 5 aprilie 2018 se vand lemne pentru cetatenii Comunei Beclean in padurea proprietate a Comunei din zona Cincsor. Relatii la Padurarul Diaconu Ion, telefon: 0730555698

INVITAŢIE

 

     In conformitate cu prevederile art. 39, alin. Isi 2 din Legea nr.215/2001. republicata, privind Administraţia Publica Locala, sunteti invitaţi sa participaţi la dezbaterile lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Beclean, ce va avea Ioc in ziua de 27.02.2018. ora 12:00. in sala de şedinţe a Comunei Beclean, cu următoarea ordine de zi:


1. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Beclean, pentru anul 2018.
2. Diverse.

 

Invitatie

Invitatie de participare la dezbaterile sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Becean din 12.08.2016

Înapoi