Știri și evenimente

16.10.2018 - Anunt

Anunţ - Cetăţenii ce deţin in extrasele c.f (extarasele de carte funciara) la rubrica proprietar C.A.P-ul, sa depună la sediul primăriei cerere pentru întocmirea lucrării de scoatere a terenului de sub incidenţa C.A.P-ului pana in data de 01.12.2018. După aceasta data, daca nu ati depus cerere, lucrarea nu va mai fi executata de către primărie, veţi fi obilgati sa mergeţi in instanţa pentru efectuarea acestei proceduri.

ANUNŢ (Nr. 5051 Data: 30.07.2018)

     Fagarasanca Raluca Ciulei, fosta jucătoare de tenis, va parcurge 600 km de la Bistriţa la Bucureşti, pe jos, in cadrul unui proiect "600 km pentru educaţie". In data de 11 august 2018 in jurul orelor 15-16 va ajunge in localitatea Beclean. La intrarea in localitate trebuie sa fie intampinata de copii împreuna cu părinţii lor (pentru cei mici) si tineri din localitatea noastra/comuna noastra pentru a parcurge împreuna cu ea pe DN 1, RecleanuL Pentru mai multe detalii cei interesaţi vor lua legătură cu viceprimarul Anca Trambitas sau Bogdan Alina.

13.06.2018 - Invitatie

     In conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1, 3, 5 si 6 din Legea nr.215/2001, republicata, privind Administraţia Publica Locala, sunteti invitaţi sa participaţi la dezbaterile lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Beclean, ce va avea loc in ziua de 19.06.2018, ora 18:00, in sala de şedinţe a Comunei Beclean, cu următoarea ordine de zi:

Anunt

     Ca urmare a prevederilor Ordinului comun al MFP si MDRAP nr 19385/4735/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistentei realizate de organul fiscal local in colaborare cu organul fiscal central ,publicat in Monitorul Oficial nr 399/09.05.2018 ,va comunicam:

 

     Persoanele desemnate pentru acordarea asistentei privind completarea, depunerea si transmiterea declaraţiei unice din cadrul primăriei Beclean sunt:

 

1.SASU ROXANA
2.PISOIU CORINA

INVITAŢIE

     In conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1, 3, 5 si 6 din Legea nr.215/2001, republicata, privind Administraţia Publica Locala, sunteti invitaţi sa participaţi la dezbaterile lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Beclean, ce va avea loc in ziua de 27.04.2018, ora 10:00, in sala de şedinţe a Comunei Beclean, cu următoarea ordine de zi:


1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării tarifului pentru colectarea si transportul deşeurilor menajere din Comuna Beclean de la persoane fizice si agenţi economici in baza Contractului de concesiune de delegare gestiune serv icii publice de salubrizare nr. 3647 /2014 încheiat cu S.C Salco Serv.
2. Proiect de hotarare privind modificarea utilizării excedentului anului 2017.
3. Proiect de hotarare privind rectificare de buget pentru anul 2018.
4. Diverse.

Anunt

Incepând cu data de 20.04.2018 se vor vinde lemne de foc din padurea comunala beclean zona calbor boholt. Cine este interesattrebuie sa ia legătură cu d-nul bruda ioan. Telefon 0730555715

Anunt

In zilele de 2, 3, 4 si 5 aprilie 2018 se vand lemne pentru cetatenii Comunei Beclean in padurea proprietate a Comunei din zona Cincsor. Relatii la Padurarul Diaconu Ion, telefon: 0730555698

Înapoi