Invitatie (click)
2018-12-03 00:00:00

1. Proiect de hotarare privind rectificare de buget pentru anul 2018.


2. Proiect de hota rare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019.


3. Proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei de fundamentare a preturilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasa pe picior oferita la vanzarc catre agenţii economici din fondul forestier proprietate publica, administrat de catre RPLP Maierus RA si nivelul preturilor de referinţa pe specii, grade de accesibilitate si sortimente dimensionale valabil începând cu 01.01.2018, aplicabil fundamentării preturilor de pornire ale licitaţiilor pentru masa lemnoasa pe picior oferita la vanzare, destinata agenţilor economici pentru anul 2019, volumul total de masa lemnoasa propus ce se poate recolta annual, tipul de licitaţie pentru masa lemnoasa fasonata la drum auto pentru producţia anului 2019 si aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru partizile forestiere exploatate.


4. Proiect de hotarare privind aprobarea cu titlu gratuit a unei cantitati de 10 mc lemn de foc, pentru persoanele aflate in necesitate deosebita.


5. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publica deschisa a unor suprafeţe de luciu de apa si terenul aferent acestora ce fac parte din domeniul public al Comunei Beclean.


6. Proiect de hotarare privind constituirea fondului de accesibilizare forestier si stabilirea procentului pentru pădurile comunei ce se afla in administrarea R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Fagarasului R.A.


7. Proiect de hotarare privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice pentru asigurarea asistentei si reprezentării juridice in Dosarul nr. 509/64/2018, aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov- Secţia Contencios Administrativ si Fiscal si confirmarea Contractelor de asistenta juridica nr. 26/08.05/2018 Judecătoria Fagaras Dosar nr.4964/226/2018 - nr. 22/16.04.2018 Dosar nr. 1424/226/2018 Judecătoria Fagaras.


8. Proiect de hotarare privind aprobarea transformării DJ 109 Luta- Beclean in drum comunal.


9. Proiect de hotarare privind aprobarea acordării unui sprijin financiar asociaţiilor sportive Beclereana din satul Beclean si A.C.S Voinţa Hurez din localitatea Hurez.


10. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Roman in domeniul privat al Comunei Beclean a imobilului înscris in CF. nr.vechi 314, nr.top 5621/1, 5621/2, situate in intravilanul satului Beclean, Comuna Beclean.


11. Diverse.

Înapoi