Știri și evenimente

Proces verbal bunuri scoase la licitatie

Proces verbal bunuri ce se vor licitata in 17.10.2019

ANUNT

CETATENII COMUNEI BECLEAN, POT ACHIZITIONA LEMN DE FOC,DE ESENTA TARE, FASONAT IN STER LA DRUMUL AUTO FORESTIER IN ZONA CINCSOR-RODBAV

RESPONSABIL - D-nul SERBAN SILVIU- tel. 0762381077

 

Licitatie publica pentru materialele recuperate din renovarea Caminului

Primaria Comunei Beclean organizeaza licitatie publica pentru materialele recuperate din renovarea Caminului Cultural

Ridicare deseuri reciclabile

Pentru saptamana in curs deseurile reciclabile selectate se vor ridica din toate satele comunei in ziua de marti 10.09.2019

Invitatie

INVITAŢIE

 

     In conformitate cm prevederile art. 39, alin. 3,5 si 6 din Legea nr.215/2001, republicata, privind Administraţia PuSvlica Locala, sunteti invitaţi sa participaţi la dezbaterile lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Beclean, ce va avea loc in data de 13.05.2019, ora 9,00 in sala de şedinţe a Comunei Beciean, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hota rare privind modificarea utilizării excedentului anului 2018.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli
al comunei Beclean pentru anul 2019.
3. Diverse.

18.04.2019 - ANUNŢ

     DIN DATA DE 1 OCTOMBRIE 2019 COMUNA BECLEAN VA AVEA UN NOU MEDIC DE FAMILIE. CEI INTERESAT! POT LUA LEGĂTURĂ CU D-NA DOCTOR LUPSOR LAURA - 0774057153

08.04.2019 - Proiect de hotarare cu privire la Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Comunei Beclean

09.04.2019 - Proiect de hotarare cu privire la Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Comunei Beclean

15.02.2019 - INVITAŢIE

     In conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2), alin. (3) si alin. (5) si (6) , din Legea nr.215/2001, republicata, privind Administraţia Publica Locala, sunteti invitaţi sa participaţi la dezbaterile lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Beclean, ce va avea ioc in ziua de 21.02.2019, ora 10 :00, in sala de şedinţe a Comunei Beclean, cu următoarea ordine de zi:

 

1. Proiect de hota rare privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice, de asistenta si reprezentare in instanţa a Comunei Beclean, in Dosarul nr. 4964/226/2018 (dosar de fond) si Dosarul nr. 4964/226/2018/a 1 (camera preliminară) .
2. Proiect de hota rare privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice in vederea formulării unei plângeri penale pentru savarsirea infracţiunilor de abuz in serviciu si neglijenta in serviciu cat si constituire parte civila pentru suma de 140.254,65 lei.
3. Diverse.

Invitatie la dezbaterile lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Beclean

23.01.2019 - INVITATIE

 

     In conformitate cu prevederile art. 39. alin. (1). alin. (3) si alin. (5) si (6) , din Legea nr.215/2001, republicata, privind Administraţia Publica Locala, sunteti invitaţi sa participaţi la dezbaterile lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Beclean, ce va avea Ioc in ziua de 30.01.2019. ora II :00, in sala de şedinţe a Comunei Beclean

Înapoi