Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
18 / 2019 Atasat gasiti Hotararile emise in perioada martie - iulie 2019 2019-07-30
10 / 2019 HOTĂRÂREA NR 10/27.02.2019 - Privind modificarea utilizării excedentului anului 2018 2019-02-27
17 / 2019 HOTARAREA nr. 17/27.02.2019 - privind transformarea unor posturi aferente funcţiilor publice de execuţie si \'înfiinţarea unor posturi aferente funcţiilor de execuţie, de natura contractuala si modificarea organigramei si statului de funcţii al DAT Comuna Beclean, Judeţul Braşov. 2019-02-27
16 / 2019 HOTARAREA nr. 16/27.02.2019 - privind aprobarea lucrărilor de demolare a imobilului - construcţie fost sediu dispensar veterinar, număr administrativ 192. Becleam domeniul privat al comunei. 2019-02-27
15 / 2019 HOTARAREA nr. 15/27.02.2019 -privind acordarea unui ajutor de urgenta 2019-02-27
14 / 2019 HOTARAREA nr. 14/27.02.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta 2019-02-27
13 / 2019 HOTAR ARE A nr. 13/27.02.2019 - privind alegerea preşedintelui de şedinţa a Consiliului Local Beclean pentru o perioada de 3 luni. 2019-02-27
12 / 2019 HOTARAREA nr. 12/27.02.2019 - privind dizolvarea si radierea Societăţii Comerciale Servicii Comunale Beclean S.Rd. asociat unic Consiliui Local Beclean 2019-02-27
11 / 2019 HOTĂRÂREA NR.11 din 27.02.2019 centru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local ai com. Beclean alocate pentru activităţi nonprofit de interes local. 2019-02-27
53 / 2018 HOTARAREA nr.52/06.12.2HOTĂRÂREA NR. 53 /06.12.2018 - Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 2018-12-28
52 / 2018 HOTARAREA nr.52/06.12.2018 - privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Roman in domeniul privat a! Comunei Beclean a imobilului inscris in CF nr. 314, nr.top 5621/1, 5621/2, situat in intravilanul satului Beclean, Comuna Beclean. 2018-12-28
51 / 2018 HOTARAREA nr. 51/ 06.12.2018 - privind aprobarea acordării unui sprijin financiar asociaţiilor sportive Beciereana din satul Beciean si A.C.S Voinţa Hurez din localitatea Hurez. 2018-12-28
50 / 2018 HOTARAREA nr. 50/06.12.2018 - privind constituirea fondului de accesibiUzare forestier si stabilirea procentului pentru pădurile comunei ce se afla in administrarea R.P.L Ocolul Silvic Pădurile Fagarasului R.A. 2018-12-28
49 / 2018 HOTARAREA nr. 49/06.12.2018 - privind acordarea de ajutoare materiale unor familii care se afla in situaţie de necesitate deosebita, constând in lemne de foc. 2018-12-28
48 / 2018 HOTARAREA nr. 48/06.12.2018 - privind aprobarea metodologiei de fundamentare a preturilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasa pe picîo\' oferita la vanzare către agenţii economici din fondul forestier proprietate publica administrat de către RPLP Maierus RA si nivelul preturilor de referinţa pe specii, grade de accesibilitate si sortimente dimensionale valabil începând cu Oi 01.2018, aplicabil fundamentării preturilor de pornire ale licitaţiilor pentru masa lemnoasa pe picior oferita de vanzare . destinata agenţilor economici pentru anul de producţie 2018, volumul total de masa lemnoasa propus ce se poate recolta anual, tipul de licitaţie pentru masa lemnoasa fasonata la drum auto pentru producţia anului 2019 si aprobarea nivelului naxim al tari1 clor pentru partizile forestiere exploatate. 2018-12-28
Înapoi