Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
53 / 2018 HOTARAREA nr.52/06.12.2HOTĂRÂREA NR. 53 /06.12.2018 - Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 2018-12-28
52 / 2018 HOTARAREA nr.52/06.12.2018 - privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Roman in domeniul privat a! Comunei Beclean a imobilului inscris in CF nr. 314, nr.top 5621/1, 5621/2, situat in intravilanul satului Beclean, Comuna Beclean. 2018-12-28
51 / 2018 HOTARAREA nr. 51/ 06.12.2018 - privind aprobarea acordării unui sprijin financiar asociaţiilor sportive Beciereana din satul Beciean si A.C.S Voinţa Hurez din localitatea Hurez. 2018-12-28
50 / 2018 HOTARAREA nr. 50/06.12.2018 - privind constituirea fondului de accesibiUzare forestier si stabilirea procentului pentru pădurile comunei ce se afla in administrarea R.P.L Ocolul Silvic Pădurile Fagarasului R.A. 2018-12-28
49 / 2018 HOTARAREA nr. 49/06.12.2018 - privind acordarea de ajutoare materiale unor familii care se afla in situaţie de necesitate deosebita, constând in lemne de foc. 2018-12-28
48 / 2018 HOTARAREA nr. 48/06.12.2018 - privind aprobarea metodologiei de fundamentare a preturilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasa pe picîo\' oferita la vanzare către agenţii economici din fondul forestier proprietate publica administrat de către RPLP Maierus RA si nivelul preturilor de referinţa pe specii, grade de accesibilitate si sortimente dimensionale valabil începând cu Oi 01.2018, aplicabil fundamentării preturilor de pornire ale licitaţiilor pentru masa lemnoasa pe picior oferita de vanzare . destinata agenţilor economici pentru anul de producţie 2018, volumul total de masa lemnoasa propus ce se poate recolta anual, tipul de licitaţie pentru masa lemnoasa fasonata la drum auto pentru producţia anului 2019 si aprobarea nivelului naxim al tari1 clor pentru partizile forestiere exploatate. 2018-12-28
47 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 47/ 06.12.2018 - Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 2018-12-28
39 / 2018 HOTARAREA NR. 39 / 24.10.2018 - Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 2018-10-24
31 / 2018 HOTARAREA nr. 31/ 27.07.2018 - privind aprobarea cu titlu gratuit a unei cantitati de 10 me de lemn de foc pentru persoanele care administrează Căminele culturale din comuna Beclean si 5 mc lemn de foc gratuit pentru unele persoane aflate in situaţie deosebita. 2018-07-27
36 / 2018 HOTARAREA nr. 36/27.07.2018 privind acordarea Titlului de CETATEAN DE ONOARE al comunei Beclean post mortem domnei TRAMBITAS MARIA. 2018-07-27
35 / 2018 HOTARAREA nr. 35/27.07.2018 privind aprobarea Contractului cadru de administrare ee se va incheia intre RPLP OCOLUL SILVIC PĂDURILE FAGARASULUI R.A si Comuna Beclean. 2018-07-27
34 / 2018 HOTA RARE A nr. 34/27.07.2018 - privind aprobaren efectuării proiectului tehnic pentru împrejmuirea terenului de sport din localitatea Beelean. 2018-07-27
33 / 2018 HOTARAREA nr. 33/27.07.2018 privind transformarea Asociaţiei “( Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabila si Promovarea Turismului "Tara Fagarasului" in Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitara Centrul Regional pentru Dezvoltarea Durabila si Promovarea Turismului ~ Tara Fagarasului. 2018-07-27
32 / 2018 HOTARAREA nr. 32/ 27.05.2018 - privind aprobarea eu titlu gratuit a 20 ine de lemn de foc pentru Manastirea Făget- Boholt, Comuna Beclean. 2018-07-27
30 / 2018 HO TARAREA nr. 30/27.07.2018 privind aprobarea contractării de servicii juridice pentru depunerea si asigurarea asistentei juridice in toate fazele procesuale a plângerii împotriva Procesului-verbai de constatare si sancţionare a contravenţiei seria GNM nr.07447/04.07.201 8 emis de catre 5 «arda Naţionala de Mediu Bramo. 2018-07-27
Înapoi